Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Octopus Chat internet sitesi, mobil uygulamalar ve diğer kanallardan elde edilen kişisel verilerinizi, hizmet aldığınız süre boyunca saklamakta ve işlemektedir. Bu işlem kullanıcıların ürün ve hizmetlerimizden aktif olarak faydalanabilmesi ve kullanıcılara tarafımızdan sözlü, yazılı ve elektronik ortamda erişim sağlanabilmesi ve soru ile talepleri hakkında geri dönüş yapılabilmesi için yapılmaktadır.

Bu veriler;

 • Ad, soyad, telefon numarası, elektronik posta adresi,
 • Müşteri Destek ekipleri ile yapılan görüşme kayıtları
 • Abonelik kapsamındaki paket bilgileri, abonelik türü ve kanalı, abonelik statüsü (iptal, aktif vb.), müşteri numarası, abonelikle ilgili verilen kullanıcı kimliği, servisi kullanım miktarı ve içeriği gibi kullanım detayları içeren bilgiler,
 • Ürün ve hizmetlerin satın alınma sürecinde gerekli olan banka bilgileri, gibi bilgileri içermektedir.

Verilerinizin İşlenme Amaçları;

 • Ürün ve hizmetlerimizle ilgili hesabınıza ait kayıt işlemleri yapabilmek,
 • En uygun hizmet ve ürünü tespit edebilmek ve yeni ürün tanıtımı yapabilmek,
 • Soru ve taleplerinize dair geri dönüşleri size ulaştırabilmek,
 • Memnuniyetinizi ölçerek ürün geliştirmek ve hizmetleri iyileştirmek için bu veriden faydalanmak,
 • Kullanımınızı analitik olarak inceleyerek size daha doğru ve hızlı çözüm sunabilmek
 • Ürün ve hizmet kullanımınıza dair fatura kesebilmek

KVKK Uyumu Çerçevesinde;

 • Ürün ve hizmet kullanımınıza dair fatura kesebilmek
 • Kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlendiğini ve muhafaza edildiğini sorgulayabilir,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.